Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2021. godini.

Korisnici financijske potpore:

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Iznos financijske potpore i vrsta troška:

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:

  • obavljanja osnovne djelatnosti,
  • nabave opreme te
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.

Način prijave:

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/web (potrebno je ispuniti elektronički obrazac) te se podnosi u tiskanom ili elektroničkom obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.

Rok za podnošenje zahtjeva:

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 8. srpnja 2021. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se u četvrtak, 8. srpnja 2021. godine, u 16.00 sati.

Više informacija na POVEZNICI.

Izvor: https://mzo.gov.hr/