Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je JAVNI POZIV za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2021./2022. školsku godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi troškovi za prijavu projekata:

Prihvatljivi troškovi su isplate/naknade plaće s pripadajućim doprinosima za rad.

Ostali prihvatljivi troškovi:

1. putni troškovi koji se mogu refundirati prema modelu:
a) troškova javnoga prijevoza – model na način kako su to riješili osnivači u maksimalnome iznosu do 400,00 kn;
b) ili u gradovima/mjestima u kojima nema javnoga prijevoza – u maksimalnome iznosu do mjesečne cijene karte za vlak ili autobus;
2. dnevnica, božićnica, regres i sva ostala prava sukladno Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama;
3. trošak naknade plaće voditelja projekta u iznosu do 3% ukupnog iznosa projekta;
4. operativne troškove projekta u iznosu do 2% ukupnog iznosa projekta.

Za provedbu svih planiranih aktivnosti i troškova definiranih Javnim pozivom Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 20.747.143,00 kn udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2021./2022. školsku godinu u Republici Hrvatskoj.

Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanom ugovoru.

Početak podnošenja prijava je od 31. svibnja 2021. do 2. srpnja 2021. godine.

Više informacija na POVEZNICI.

Izvor: https://mzo.gov.hr/