Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila vrijedan 90 milijuna kuna.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

  • vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
  • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
  • vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,1%.

Korisnici sredstava:

  1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
  2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga (u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije1 (Prilog 1. Poziva), ne odnosi se na neprofitne organizacije.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Prihvatljivi/opravdani troškovi:

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom najranije na dan objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Način podnošenja prijave:

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila. Lista prodajnih mjesta je objavljena na mrežnoj stranici Fonda (https://vozimoeko.fzoeu.hr/vozila.aspx).

Podnošenje prijava na Poziv započinje 10. lipnja 2021. godine u 8:00 sati.

Više informacija na POVEZNICI.

*OBAVIJEST

Poziv je privremeno zatvoren. Detaljnije pogledajte putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.fzoeu.hr