U novom proračunskom razdoblju Europske unije od 2021.-2027. godine očekuje se dvostruko više sredstava, usmjerenih na razvoj zelene i digitalne Europe, zbog čega je, između ostaloga donesen i novi program financiranja, Digitalna Europa. Više sredstava biti će usmjereno lokalnom i regionalnom razvoju,  veća fokusiranost i poseban cilj politike biti će posvećen lokalnom razvoju  i daljnjem razvoju teritorijalnih instrumenata.

Ulaganja EU-a u razdoblju od 2021. do 2027. bit će usmjerena na pet glavnih ciljeva:

  1. Pametnija Europa –  usmjerena je na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu i potporu malim i srednjim poduzećima,
  2. Zelenija Europa – Europa bez ugljika, energetska tranzicija, obnovljivi izvori energije, te borba protiv klimatskih promjena,
  3. Povezanija Europa – razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene, te promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti (Digitalizacija prometa, Biciklistička infrastruktura, Vozila čistog gradskog prometa),
  4. Socijalna Europa – odnosi se na podupiranje kvalitetnog zapošljavanja, obrazovanja, stjecanja vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi,
  5. Europa bliža građanima – odnosi se na poticanje integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine kao i sigurnosti u urbanim područjima te na lokalnoj razini , uključujući ruralna i obalna područja.

Europska komisija iznijela je prijedlog novog višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., kojemu su glavne značajke da sredstva EU usmjeri na nove i ojačane prioritete u svim područjima politika EU-a, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju. Također  kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika i dalje će primati znatna sredstva te će se modernizirati kako bi na najbolji način doprinijele gospodarskom oporavku Europe od posljedica Covida – 19.

Hrvatska će u sljedećoj financijskoj perspektivi na raspolaganju imati 14.48 milijardi eura za Europske strukturne i investicijske fondove, dok će za „Next generation“ Europe imati na raspolaganju 9.3 milijardi  eura.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/https://ec.europa.eu/