Zaklada “Kultura nova” je objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2022. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2022., 2023. i 2024. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje zadovoljavaju uvjete navedene u Vodiču za prijavu na Program podrške 2021.

Prioriteti Programa podrške 2021 su:

 • kritičnost i refleksivnost (analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje umjetničkog, kulturnog, društvenog, ekonomskog, političkog ili bilo kojeg drugog područja u kojem se djeluje)
 • otklon od dominantnih koncepcija (pozicioniranje u odnosu na dominantne koncepcijske, organizacijske i prostorne paradigme, odnosno afirmiranje problema/trendova/pitanja koje dominantne strukture značenja ne zahvaćaju)
 • angažiranost (utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, ekonomsko, političko ili bilo koje drugo područje)
 • inovativnost (korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i sl. ili otvaranje novih pogleda, shvaćanja, orijentacija i sl. u svijetu umjetnosti i kulture)
 • istraživački pristup (procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, metoda, formacija, vrijednosti, načina rada, organiziranja, koncepcija, pozicija itd. u svijetu umjetnosti i kulture).

Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta.

Proračun:

Indikativni proračun za Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. iznosi 9,500,000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • programsko područje 1: 6,950,000 kn
 • programsko područje 2: 150,000 kn
 • programsko područje 3: 200,000 kn
 • programsko područje 4: 1,000,000 kn
 • programsko područje 5: 1,000,000 kn
 • programsko područje 6: 200,000 kn.

Programska područja

Zaklada u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. raspisuje javne pozive u šest programskih područja.

 • Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50,000 kn.
Razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100,000 kn.
Upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50,000 kn.
Upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100,000 kn.
U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

 • Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15,000 kn.
Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2022. godini.

 • Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20,000 kn.
Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2022. godini.

 • Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Programska platforma na nacionalnoj razini do 140,000 kn.
Zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90,000 kn.
U Programskom području 4 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

 • Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220,000 kn.
U Programskom području 5 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

 • Programsko područje 6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20,000 kn.
U programskom području 6 organizacija mora provoditi kulturno-umjetničke aktivnosti u suvremenoj kulturi i umjetnosti kontinuirano tijekom cijele godine 2022., od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. Aktivnosti razvoja praksi sudjelovanja u kulturi moraju početi u siječnju 2022., a završiti bilo kada tijekom 2022., odnosno do 31. 12. 2022.

Broj prijava:

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu (1) prijavu u svakom programskom području.

Postupak prijave:

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnice za sve kategorije i programska područja dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade.

Vodič za prijavu, koji sadrži praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti, koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju te koji detaljno navodi sve upute, pravila, uvjete, programska područja i kriterije, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Rok:

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2021., 16 h.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Zaklada Kultura nova