Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni poziv za sufinanciranje rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara od 2021. do 2023. godine.

Predmet Javnog poziva je:
 • podnošenje prijava regionalnih organizacija za sufinanciranje prihvatljivih
  troškova iz Programa.
Prihvatljivi prijavitelji su:
 • regionalne organizacije vinogradara i vinara koje u skladu sa Zakonom o vinu okupljaju fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa, mošta ili vina u jednu regionalnu organizaciju za svaku od četiri vinogradarske regije u RH.
Prihvatljivi troškovi su:
 • nastali u kalendarskoj godini provedbe Plana poslovnih aktivnosti (od 01.01. do 31.12.),
 • administrativni troškovi, troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, kupnja
  informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika, troškovi edukacije,
  pripreme i promoviranja nastupa regionalne organizacije na tržištu,
 • PDV.

Za ovaj Program je na trogodišnjoj razini osigurano 6 milijuna kuna u Državnom proračunu, od čega za 2021. godinu iznos od 2 milijuna kuna, a najveći iznos potpore po regionalnoj organizaciji iznosi 490.000,00 kuna godišnje.

*Obrazac Prijave na Javni poziv kao i obrasci Zahtjeva za isplatu potpore (za svako razdoblje
posebno) nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr

Rok za podnošenje prijava je od 30. lipnja 2021. do 15. srpnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.apprrr.hr