Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj mjere je:
  • potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.
Prihvatljivi prijavitelji su:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 140.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je do 70 % prihvatljive premije osiguranja.

*Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu  kako bi podnio zahtjev za isplatu potpore. Putem AGRONET-a korisnici mogu ostvariti uvid u pravnu osnovu te popunjavati Zahtjev za isplatu potpore/promjenu/odustajanje.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 16:00 sati 2. srpnja 2021. godine do 16:00 sati 31. prosinca 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.apprrr.hr