Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

Temeljni ciljevi su:
  • razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Prihvatljivi prijavitelji su:
  • udruge (koje djeluje u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, i to u području aktivnosti u kojem prijavljuje projekt, a projekt je u skladu s ciljevima zbog kojih je udruga i osnovana, što je razvidno iz statuta udruge).

Prihvatljivi izravni troškovi vezani su uz provedbu projekta, primjerice udio/puni iznos u plaći ili
naknadi voditelju/izvoditelju projekta, udio/puni iznos u naknadi vanjskim suradnicima (ugovor o djelu,
autorski ugovor i slično), putni izdaci za potrebe obavljanja aktivnosti, troškovi nabave didaktičkog
materijala, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, publikacije i tiskani materijal, okrugli stolovi, edukacije.

Prihvatljivi neizravni troškovi su režijski troškovi, usluge komunikacije, troškovi za uredski materijal,
usluge knjigovodstva i bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi
promidžbe, reprezentacije te ostali troškovi koji su vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti projekta.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 13.500.000,00 kuna.  Najmanji iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 50.000,00 kuna, a najveći iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 150.000,00 kuna.

*Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Rok za prijavu na Natječaj je 3. kolovoza 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://mzo.gov.hr