Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19., kao mjeru potpore kulturnom sektoru.

Prihvatljivi korisnici: Poduzetnici koji su profesionalni organizatori prihvatljivih događanja i poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja. – Poduzetnici povezani s djelatnosti NKD 90.02 (Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj djelatnosti) i to profesionalni organizatori prihvatljivih događanja, zatim poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja (najam opreme i prodaja ulaznica), a koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti u 2019. godini vezano uz prihvatljiva događanja, te poduzetnici koji ne potpadaju pod NKD 90.02, ali koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti vezano uz prihvatljiva događanja.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali u 2020. godini i do 15.6.2021. u skladu s Pozivom i to:
-trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
-trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plina, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,
-trošak najma softverske opreme, licenci i prava na korištenje programa,
-trošak odvoza komunalnog otpada,
-trošak komunalne naknade,
-trošak direktne spomeničke rente,
-pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
-trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
-trošak pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
-trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
-trošak održavanja informacijskog sustava,
-troškovi osiguranja opreme i imovine,
-trošak obveznog osiguranja i registracije gospodarskih vozila,
-usluge tehničke zaštite (čuvanje i nadzor poslovnih prostora),
-trošak obaveznih liječničkih pregleda,
-trošak osposobljavanja za rad na siguran način,
-trošak atestiranja opreme.

Prihvatljivi iznos
Iznos potpore utvrđuje se kao umnožak postotka pada poslovanja poduzetnika i iznosa ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova te ne može biti veći od ukupnog utvrđenog iznosa prihvatljivih troškova.

Rok za predaju dokumentacije je 15 dana od dana objave Poziva, 21.7.2021. godine.

Više informacija možete potražiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://min-kulture.gov.hr/