Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Posebni ciljevi:

 • poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema,
 • podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici,
 • smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima,
 • očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih,
 • prevencija svih oblika ovisnosti mladih,
 • poticanje organizacija civilnog društva na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivim prijaviteljima za prioritetna područja P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6. i P7. smatra se udruga upisana u Registar udruga koja aktivno djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva i to u prioritetnom području aktivnosti raspisanog Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge  te koja udovoljava ostalim općim uvjetima Poziva.

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 10.000.000,00 kuna, a raspoređen je prema prioritetnim područjima kako je niže u tekstu navedeno.

Prihvatljiva prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

 1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu (ukupna planirana vrijednost iznosi 700.000,00 kuna).
 2. b) Mladi i održivi razvoj zajednice (ukupna planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kuna).

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

 1. a) Informativni centri za mlade (ukupna planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kuna).
 2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade (ukupna planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kuna).
 3. c) Centri za mlade (ukupna planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kuna).

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (rad s mladima u NEET statusu) (ukupna planirana vrijednost iznosi 400.000,00 kuna).

P.4. Mladi u ruralnim sredinama (ukupna planirana vrijednost iznosi 2.000.000,00 kuna).

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima (ukupna planirana vrijednost iznosi 1.600.000,00 kuna).

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom (ukupna planirana vrijednost iznosi 1.200.000,00 kuna).

P.7. Prevencija ovisnosti mladih (ukupna planirana vrijednost iznosi 1.600.000,00 kuna).

*Najmanji iznos koji će se dodijeliti za pojedino prioritetno područje putem Poziva iznosi 75.000,00, a najveći 150.000,00 kuna.

Rok za prijavu je 20. kolovoza 2021. (12h)

Više informacija možete potražiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://demografijaimladi.gov.hr/