Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenima potresima od 22. ožujka te 28. i 29.
prosinca 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su:
• Fizičke osobe – građani, vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća;
• Upravitelji zgrada, koji sukladno posebnom propisu zastupaju vlasnike/suvlasnike stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 32.000.000,00 kuna, koji će se dodjeljivati putem sredstava donacija i subvencija u iznosu do 80% opravdanih troškova, kako slijedi:
za nabavu kondenzacijskog bojlera: najviše 8.000,00 kuna po stambenoj jedinici,
za nabavu kondenzacijskog kotla: najviše 4.500,00 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000,00 kuna po jednoj višestambenoj zgradi odnosno stambeno-poslovnoj zgradi.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 29. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.fzoeu.hr