Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Javni poziv za provedbu Programa sufinanciranja pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu. 

Program je koncipiran kao pomoć jedinicama područne (regionalne) samouprave, koje su prihvatljivi prijavitelji, za razvoj i jačanje održive poljoprivredne proizvodnje na njihovom području sufinanciranjem izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata kojima se potiče i promiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača te koji doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova i otpornosti na klimatske promjene.

Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja u okviru Programa su izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata kojima se potiče i promiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača u svrhu:
-zajedničke organizacije prometa stokom (otkup, aukcije i/ili sabiranja stoke te njezine pripreme za tržište),
-potpore provođenju i unaprjeđenju uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu,
– zajedničkog skladištenja, dorade, prerade, pakiranja, distribucije i prodaje poljoprivrednih proizvoda,
– promocije poljoprivrednih proizvoda.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstva za pojedinačni Zahtjev je 400.000 kuna. Najviši mogući udio bespovratnih sredstva je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Jedan Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev za sufinanciranje jednog infrastrukturnog projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 10.rujna 2021. godine, do 15:00 sati.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju potražite putem POVEZNICE.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr