Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt prijedloga Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom.

Svrha izrade ovog Programa je predložiti strateška usmjerenja i posebne ciljeve djelovanja nositelja javnih politika, te sukladno tome predložiti mjere i aktivnosti  kako bi se u razumnom roku ublažile  demografske i materijalne posljedice uzrokovane potresom, te istovremeno dizajnirale pretpostavke za društvenu i gospodarsku revitalizaciju, odnosno jačanje konkurentnosti Županije u srednjoročnom i dugoročnom vremenskom horizontu.

Program ima tri osnovna cilja:

  • analizirati ekonomska, demografska i fiskalna kretanja na županijskoj i lokalnoj razini Sisačko-moslavačke županije u usporedbi s prosječnim razvojnim kretanjima na razini Republike Hrvatske i njezinih potpomognutih područja,
  • utvrditi ograničenja budućeg razvoja JLS-a na području Sisačko-moslavačke županije koja su uzrokovana razornim posljedicama potresa,
  • na temelju dobivenih rezultata predložiti osnovne komponente Programa sukladno Odluci Vlade od 14. siječnja 2021. godine.

*Savjetovanje je otvoreno do 2.9.2021.

U e-savjetovanje se možete uključiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://savjetovanja.gov.hr/