Dragi poduzetnici,

obzirom na veliki interes za bespovratne potpore iz Intervencijskog plana, Grad Petrinja razmatra mogućnost otvaranja novog Poziva 9b1.2.3 Provedba shema za razvoj poduzetništva – KK.08.2.1.10 „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“. Kako bismo što kvalitetnije pripremili potrebnu dokumentaciju u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, ovim putem vas pozivamo da se izjasnite jeste li zainteresirani za prijavu na navedeni Poziv.

Podsjećamo ukratko o informacijama iz prošlog Poziva:
  • De minimis potpore: iznos sufinanciranja iznosi 85%, minimalni iznos sredstava 30.000 do max 500.000 kuna
  • Regionalne potpore: Iznos sufinanciranja 45% mikro i mala poduzeća, 35% srednja poduzeća, minimalni iznos sredstava 500.000 do 3.000.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014; prihvatljivi su i OPG-i koji imaju djelatnost upisanu u Upisnik dopunskih djelatnosti u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (poljoprivredan djelatnost nije prihvatljiva).

Prihvatljive aktivnosti za financiranje: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu , vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na ovaj Poziv (prihvatljiva od dana objave Poziva), provedba nabave za potrebe projekta, revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Poziva, informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva, upravljanje projektom, promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva.

Molimo vas da vaš iskaz interesa pošaljete na mail: info@petra.com.hr najkasnije do petka 20.8.2021. do 12 sati kako bismo mogli što prije dati povratnu informaciju nadležnom Ministarstvu.

Sve informacije na navedenu temu redovito ćemo objavljivati na našim mrežnim i društvenim stranicama. 

 

                                                                                                     Vaš TIM PETRA