Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu Podmjere 16.4., tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“.

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine. Partneri operativne skupine mogu biti:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 eura,
b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru,
c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 15.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore je 100%. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša iznosi 100.000 eura. 

Prihvatljivi troškovi su:
a) Tekući troškovi – (troškovi plaća) provedbe projekta su troškovi rada djelatnika koje zapošljava/ju partner/i operativne skupine za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta;
b) Izravni troškovi provedbe projekta – npr. kupnja/zakup kioska, drvenih kućica, štandova; zakup poslovnog prostora; oprema za prostor za maloprodaju; novo gospodarsko vozilo za prijevoz tereta; izrada web stranice;
c) Neizravni troškovi – troškovi koji nisu izravno prikazane aktivnosti, ali se stvaraju kao trošak tijekom provedbe projekta
d) Troškovi sudjelovanja na lokalnim sajmovima/manifestacijama – zakup izložbenih prostora i štandova, trošak postavljanja i rastavljanja štandova
e) Promotivne aktivnosti – izrada logotipa operativne skupine; izrada vizualnog identiteta operativne skupine; izrada plakata, reklamnih banera i slično.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 20. rujna 2021. godine od 12:00 sati do 29. listopada 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete potražiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr