Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje da će u prvoj polovici listopada 2021. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji – 2. faza“.

Ministarstvo u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Specifičnog cilja 9b1 provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Riječ je o pristupu integriranih ulaganja u pet odabranih depriviranih pilot područja (Petrinja, Knin, Vukovar, Benkovac i Beli Manastir s Dardom) sa ciljem njihovog fizičkog, socijalnog i gospodarskog oporavka. Ulaganja se provode u različita područja koja su identificirana u Intervencijskom planu svakog odabranog pilot područja.

U Intervencijskom planu Grada Petrinje i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega će ovaj Poziv biti usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Petrinje.

Predmet Poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje.

Svrha (cilj) Poziva je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje sa ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Ukupna alokacija Poziva iznosi 15.707.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi 100.000,00 kuna, a najviša vrijednost potpore 1.400.000,00 kuna.

Vrste potpora: potpore male vrijednosti (de minimis potpore).

Izvor: https://strukturnifondovi.hr