Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno mjera sukladno Tehničkim uvjetima, a u okviru sljedećih aktivnosti:

 • A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3,
 • A2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće,
 • A3 – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.

*Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe Poziva moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.
Korisnici sredstava Fonda:
 • fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće.
Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi:
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
 • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 300.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za aktivnost A1 – do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 204.000,00 kuna,
 • za aktivnost A2 – do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 120.000,00 kuna,
 • za aktivnost A3 –  do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kuna na područjima
  posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60% opravdanih troškova, odnosno                                         najviše 54.750,00 kuna na brdskoplaninskim područjima i drugoj skupini otoka, do 40%                                  opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500,00 kuna na ostalim područjima Republike                                 Hrvatske.
 • za pomoć tijekom prijave na Poziv: do 500,00 kuna.
Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu.

Više informacija na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.fzoeu.hr