Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu.

Specifični ciljevi:
 • promicanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta,
 • promicanje hrvatske povijesti, znanosti, jezika i književnosti,
 • promicanje glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti (tradicijske i suvremene glazbene
  umjetnosti),
 • promicanje hrvatske kazališne i plesne umjetnosti,
 • promicanje hrvatske filmske umjetnosti,
 • promicanje hrvatske likovne i vizualne umjetnosti,
 • obilježavanje obljetnica hrvatske povijesti,
 • predstavljanje poveznica Hrvatske sa državom koja je Hrvatsku međunarodno priznala i s
  kojom je uspostavila diplomatske odnose.
Prihvatljivi prijavitelji:
 • udruge i umjetničke organizacije – upisane u Registar udruga, odnosno Registar umjetničkih organizacija i Registar neprofitnih organizacija, koje u svojim Statutima imaju jasno naznačeno područje djelovanja definirano ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost),
 • javne ustanove – upisane u Sudski registar, koje obavljaju djelatnost u području definiranim
  ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost),
 • samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području definiranim
  ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).

Prijavitelji se mogu prijaviti i u partnerstvu i to po modelu jednog prijavitelja, nositelja projekta, vodeće – udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove i partnera – udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove.

*Provođenje projekta u partnerstvu nije obvezno. 

Prihvatljive projektne aktivnosti:
 • glazbeni nastup s pretežito hrvatskim repertoarom: vokalno-instrumentalna izvedba, solistička izvedba, pijanistički recital, koncert klasične glazbe, orguljaški koncert,
 • izložba koja prikazuje hrvatsku kulturnu baštinu, prirodne ljepote, nacionalne parkove, znamenitosti, inovacije, dizajn, hrvatske velikane, prepoznatljive osobe iz svijeta sporta, povijesti, književnosti, obilježavanje obljetnica (međunarodnog priznanja, uspostave diplomatskih odnosa, obljetnice primanja u UN, Dana državnosti i sl.),
 • znanstveno-stručno predavanje ili književna večer na temu hrvatske povijesti, jezika i književnosti, glazbe, kulturne baštine, međunarodnog priznanja, uspostave diplomatskih odnosa, Domovinskog rata, na engleskom i drugom jeziku zemlje primateljice ili na hrvatskom jeziku za studente/učenike hrvatskog jezika,
 • glazbeno-scenski nastup: kazališna predstava manjeg opsega hrvatskih dramskih autora – prednost će imati oni projekti koji izvode hrvatske autore na engleskom i drugom jeziku zemlje primateljice ili na hrvatskom jeziku za studente/učenike hrvatskog jezika,
 • filmska projekcija,
 •  osvjetljavanje/projiciranje sadržaja na pročeljima institucija
 • promocija kulturnih vrijednosti, tradicije, suvremene umjetnosti.
Prihvatljivi troškovi:
 • naknada izvoditeljima projektnih aktivnosti koji sudjeluju u provedbi projekta,
 • troškovi puta,
 • trošak smještaja u mjestu odvijanja projekta,
 • trošak pripreme i izrade izložbe, programskih knjižica, letka/deplijana, promotivnih materijala, kataloga, isključivo namijenjenih potrebama projekta (navesti vrstu, namjenu, količinu i cijenu usluge),
 • trošak usluge prevođenja materijala,
 • trošak prilagodbe programskih aktivnosti online, troškovi prilagodbe/produkcije online
  sadržaja,
 • za gostovanja izložbi u inozemstvu osigurava se potpora za troškove međunarodnog
  prijevoza (uključujući ATA karnet, osiguranje),
 • troškovi tehnike (najam opreme i instrumenata),
 • trošak izrade vize,
 • trošak ZAMP-a,
 • trošak solemnizacije bjanko zadužnice.

Za predmetni poziv planiraju se financijska sredstva u procijenjenom iznosu od 3.850.000,00 kn u okviru Državnog proračun Republike Hrvatske za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu za provedbu projektnih aktivnosti je 1.000,00 kn, a najveći 100.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava je  do 27. rujna 2021.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: http://www.mvep.hr