Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore.

Svrha natječaja  za udruge – društva prijateljstva omogućava se prijava projekata kojima se potiče i proučava razumijevanje, razvijanje i jačanje prijateljskih odnosa i međusobnih veza Hrvatske i drugih država na području kulture, umjetnosti i znanosti.

Opći cilj – promišljanje i promicanje daljnjeg razvoja prijateljskih odnosa Hrvatske i drugih država
radi ostvarivanja zajedničkih interesa te jačanja kulturnih, povijesnih i znanstvenih veza.

Specifičan cilj – jače povezivanje Hrvatske s drugim državama na području kulture, umjetnosti, znanosti kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država. Uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda.

Prihvatljivi prijavitelj je udruga – društvo prijateljstva.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
 • organiziranje/provođenje predavanja, izložbi, koncerata, filmskih projekcija, dana/tjedna/mjeseca kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država, kojima se potiče komunikacija udruga – društva prijateljstva s općom, ciljanom i stručnom javnosti,
 • razmjena iskustava i jačanje prijateljskih odnosa među državama na području kulture, umjetnosti, znanosti,
 • prezentacija vrijednosti kulturne baštine, identiteta i tradicije, suvremene umjetnosti,
 • razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama – društvima prijateljstva u području
  njegovanja suradnje i prijateljstva među državama na događanjima namijenjenima široj javnosti,
 • izdavačka djelatnost – uređivanje i izdavanje informativnih materijala – časopisi, leci, brošure koji nemaju komercijalnu vrijednost i odnose se isključivo na aktivnosti prijavljenog projekta i nemaju veliku nakladu,
 • priprema i izdavanje knjiga isključivo u slučaju kada se iste odnose na povezanost Hrvatske i
  države s kojom je uspostavljena suradnja, u manjoj nakladi i koje nemaju komercijalnu vrijednost.
Prihvatljivi troškovi su:
 • organizacija predavanja, edukativnih radionica, izložbi, projekcija,
 • usluge promidžbe – televizijske i radijske najave događanja, održavanje internetskih stranica,
  obavijesti u tiskovinama,
 • usluge grafičke pripreme i tiskanja letaka, brošura, knjiga, isključivo namijenjenih potrebama
  projekta,
 • izdavanje časopisa koji se odnose isključivo na aktivnosti provođenja projekta i koji nemaju
  komercijalnu vrijednost,
 • izdaci za troškove naknada voditeljima projekta, izvoditeljima iz udruge – društva prijateljstva
  i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi projekta (ugovor o autorskom djelu, ugovor
  o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta, ugovor o radu),
 • putni troškovi na teritoriju Hrvatske,
 • izdaci za prijevoz – troškovi putovanja priznaju se ukoliko je putovanje neophodno za provedbu
  aktivnosti,
 • trošak smještaja ako je izravno povezan s provedbom aktivnosti,
 • troškovi izrade radnih materijala, organizacijski troškovi, najam opreme za provedbu projektnih
  aktivnosti, najam prostora za potrebu provedbe projektne aktivnosti,
 • troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju projektnih aktivnosti ako ne premašuju 10%
  vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
 • trošak prilagodbe programskih aktivnosti online/troškovi produkcije online sadržaja,
 • trošak solemnizacije bjanko zadužnice.
U prihvatljive neizravne troškove spadaju:
 • trošak najma prostora udruge i režijski troškovi (plin, voda, el. energija, telefon, Internet) nastali isključivo za vrijeme trajanja projekta – do 10% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
 • administrativne usluge i usluge knjigovodstvenog servisa – do 10% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna vrijednost natječaja je 1.600.000,00 kuna u okviru raspoloživih financijskih sredstava od  dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je  do 27. rujna 2021.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: http://www.mvep.hr