Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa “Energija i klimatske promjene”.  

1. Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije

Prihvatljivi prijavitelji – svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj.

Alokacija za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 7.400.000,00 eura. Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 200.000,00 eura. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 1.300.000,00 eura.

Prihvatljive aktivnosti:

 • priprema tehničke dokumentacije potrebne za instaliranje integriranih fotonaponskih elektrana,
 • povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije (integriranih fotonaponskih elektrana),
 • povećanje proizvodnje solarne energije i smanjenju godišnjih emisija CO2,
 • upravljanje i administriranje projekta,
 • promocija i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata.
2. Proizvodnja energije iz mora

Prihvatljivi prijavitelji – svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

Alokacija za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.534.000,00 eura. Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 200.000,00 eura. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 1.300.000,00 eura.

Prihvatljive aktivnosti:

 • priprema tehničke dokumentacije potrebne za ugradnju dizalica topline s morskom vodom,
 • povećanje instaliranih kapaciteta energije iz mora,
 • povećanje proizvodnje energije iz mora i smanjenju godišnjih emisija CO2,
 • upravljanje i administriranje projekta,
 • promociju i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata.
3. Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

Prihvatljivi partneri:  svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.

Alokacija za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 3.000.000,00 eura. Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 200.000,00 eura. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 1.300.000,00 eura.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izradu tehničke dokumentacije za geotermalnu energiju,
 • upravljanje i administriranje projekta,
 • promociju i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata.

*Projektni prijedlozi (prijavni obrasci i popratna dokumentacija) za gore navedene Pozive popunjavat će se i slati elektronski putem sustava za prijavu projektnih prijedloga. Pristup sustavu bit će omogućen putem poveznice koja će biti dostupna na web stranici Programa od 2. studenoga 2021. godine. U međuvremenu, prijavitelji mogu koristiti izvanmrežni (offline) prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju za pripremu svojih projektnih prijedloga.

Rok za podnošenje prijava je  od 14. rujna 2021. do 29. studenoga 2021. (do 12.00 sati).

Više informacija na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor:https://razvoj.gov.hr