Središnji državni ured raspisao je Poziv za gradove Republike Hrvatske gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine po indeksu razvijenosti za financijsku potporu za sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

Poziv se raspisuje sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za razdoblje 2021. – 2024.

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike (bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika,
prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).
*Trošak zapošljavanja broja zaposlenika, hrane, prostora, režija ovisi o broju djece koja pohađaju programe te o razvijenosti grada. Odluku o visini ekonomske cijene donosi osnivač dječjeg vrtića ovisno o tome je li vrtić gradski ili privatni.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan
iznos od 3.262.500 kn.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom
iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Natječajna dokumentacija i više informacija dostupni su putem POVEZNICE.

Izvor:https://demografijaimladi.gov.hr