Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupna je tema Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza”. 

Predmet Poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje.

Svrha (cilj) Poziva je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje sa ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljivi troškovi:
  • ulaganje u materijalnu imovinu,
  • ulaganje u nematerijalnu imovinu,
  • marketing i promocija proizvoda i usluga,
  • edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika,
  • prijava na Poziv – troškovi usluga pripreme,
  • provedba postupka nabave za potrebe projekta,
  • informiranje i vidljivost,
  • upravljanje i rad na projektu,
  • promicanje horizontalnih načela.

Ukupna alokacija Poziva iznosi 15.707.000,00 kuna. Bespovratna sredstva u ovom Pozivu predstavljaju potpore male vrijednosti ( de minimis potpore). Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi 100.000,00 kuna, a najviša vrijednost potpore 1.400.000,00 kuna.

*Savjetovanje je otvoreno do 27. rujna 2021. godine.

U e-savjetovanje se možete uključiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr