Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2021. godinu.

Ciljevi ovog Programa su:
 • očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta,
 • jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta,
 • povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. 

Prihvatljivi troškovi su:
 • troškovi nabave strojeva, postrojenja i opreme isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • troškovi nabave alata i inventara isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • troškovi radova vezanih uz poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje
  poslovne djelatnosti (adaptacija prostora)*,
 • troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara),
 • troškovi pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi te,
  troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni
  proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta
 • troškovi vezani uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
 • troškovi usluga vezanih uz razvoj proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje
  proizvoda),
 • troškovi provedbe marketinških aktivnosti (zakup, opremanje izložbenog prostora u svrhu
  izlaganja na domaćim i inozemnim sajmovima, stvaranje tržišne marke, oblikovanje
  proizvoda/usluge (dizajn) i izrada web stranice),
 •  troškovi edukacije/stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika.

*NAPOMENA:
Podnositelj prijave mora biti vlasnik ili suvlasnik s najmanje 50%-tnim udjelom ili u dugoročnom najmu
prostora.

Ukupna raspoloživa sredstva su 3.000.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. 

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine.

Više informacija o navedenom Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://mingor.gov.hr