Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša.

Predmet  Natječaja  je sufinanciranje projekata u području:

  • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
  • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
  • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
  • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
  • pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša,
  • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko -oznaka.

Prihvatljivi prijavitelj je Udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja, te koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja i sl.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 2.200.000,00 kuna. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna.

*Udruga se može prijaviti samostalno ili u partnerstvu.

Ponude Projekata se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnoj stranici Fonda.

Prijave projekata podnošenjem ponude dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika, posebno za svaki projekt u jednoj zatvorenoj omotnici.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 30. studeni 2021. godine.

Više informacija na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.fzoeu.hr