Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

Cilj Poziva je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi. Razvoj publike usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

*Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).

Prihvatljive programske aktivnosti su:
 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i
  neformalnome okruženju,
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima,
  povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s
  invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.),
 • povećanje vidljivosti kulturnih sadržaja u digitalnom obliku i drugim medijima: razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.),
 • istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljne skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike, aktivnosti vezane uz edukaciju,
 • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja,
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima,
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.
Prihvatljivi troškovi:
 • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
 • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
 • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
 • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
 • nabava računalne i druge tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva
 • udio u troškovima naknada za rad koje se isplaćuju prema ugovoru o radu, ukoliko su oni izravno vezani uz odobreni program i to u ukupnom udjelu do 20% iznosa potpore.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna,najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 50.000,00 kuna.

*Prijave se podnose na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – naziva Prijavnica za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu. E-prijavnica je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica).

Prijave  Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi primaju se do 5. studenog 2021. 

Više informacija o navedenom Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://min-kulture.gov.hr