Danas, 11. listopada počela je s provedbom i treća edukacija koja će se po završetku upisati u e-radnu knjižicu polaznika. Riječ je o računalnom operateru uredskog poslovanja. Edukacije se provode u okviru provedbe projekta Centar za razvoj poduzetništva PETRA! koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Svrha projekta je kroz provedbu edukacija za nezaposlene doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih i životnih uvjeta na području grada Petrinje poticanjem jačanja kompetencija nezaposlenih na tržištu.

Kroz edukaciju korisnici će suvereno naučiti vladati svim programima na računalu te na taj način će postati konkurentniji na tržištu rada. Predavanja su organizirana u suradnji s „Algebrom“, a nastava će se odvijati on-line, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16.45 do 19.45 sati.

Osposobljavanje će trajati 2 mjeseca, te će završiti u prosincu kad će naš grad postati bogatiji za deset računalnih operatera uredskog poslovanja.

Sadržaj informacija isključiva je odgovornost PETRA – Petrinjske razvojne agencije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.