Na e-Savjetovanju objavljeno je izvješće s odgovorima na upućene komentare za Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza.” 

Sukladno Izvješću o provedenom savjetovanju novootvorena poduzeća u 2021. godini nisu prihvatljiva za prijavu na navedeni natječaj. Više informacija o izvješću pogledajte na sljedećoj POVEZNICI.

Svi zainteresirani poduzetnici za navedeni natječaj slobodno se mogu  obratiti u PETRA – Petrinjska razvojna agencija na kontakt 044/400-603 ili na e-mail: info@petra.com.hr

Uskoro se očekuje objava natječaja!