Fond za aktivno građanstvo objavljuje Poziv za prijavu srednjih projekata.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:
 • Grupa 1: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom ≤ Kn 376.650,00,
 • Grupa 2: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom ≥ Kn 376.650,01.

*Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv. Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Prihvatljivi troškovi su:
 • troškovi osoblja projekta,
 • putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice za osoblje projekta,
 • trošak nove ili rabljene opreme,
 • troškovi potrošnog materijala i robe,
 • putni troškovi, troškovi smještaja za sudionike projekta,
 • troškovi reprezentacije,
 • troškovi uzrokovani drugim ugovorima,
 • troškovi koji proizlaze izravno iz zahtjeva koje propisuje ugovor o financijskoj podršci projektu,
 • troškovi povezani s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora.

Raspoloživ iznos za financijske podrške u okviru ovog Poziva iznosi 2.625.000 eura podijeljen u dvije
grupe, 660.000 eura za Grupu 1 i 1.965.000 eura za Grupu 2.
Zatraženi iznos financijske podrške mora biti između najvišeg i najnižeg iznosa podrške utvrđenog za
svaku Grupu pojedinačno:
Grupa 1

 • Najniži iznos podrške: 15.000 eura,
 • Najviši iznos podrške: 30.000 eura.

Grupa 2

 • Najniži iznos podrške: 30.001 eura,
 • Najviši iznos podrške: 90.000 eura.

*Ovim Pozivom bit će podržani projekti u trajanju od dvanaest do petnaest mjeseci čija će provedba utjecati na postizanje dugoročnih pozitivnih društvenih promjena u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

Predloženi projekti u okviru ovog Poziva moraju doprinijeti postizanju najmanje jednom od očekivanih učinaka Fonda:

 • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva,
 • Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju,
 • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman,
 • i najmanje jednom povezanom pokazatelju učinka.

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga: Postupak prijave je dvostupanjski. Projektni sažetak: 30. studenog 2021. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu). Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 7. ožujka 2022. (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga).

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://acfcroatia.hr