Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za predaju projektnih prijedloga poduzetnika za bespovratne potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj u vrijednosti od 15.707.000,00 kuna.

Na poziv se mogu prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem u gradu Petrinji ili se mogu obvezati da će do trenutka isplate potpore otvoriti izdvojeni pogon/poslovnicu u gradu Petrinji.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost potpore male vrijednosti (de minimis potpore) pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
                                • najniži iznos 100.000,00 HRK
                                • najviši iznos 1.400.000,00 HRK

Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po pojedinom projektu smije iznositi maksimalno 85,00 % prihvatljivih izdataka.

Prihvatljivi troškovi se odnose na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, marketing, edukacije, pripremu projektno-tehničke dokumentacije, troškove upravljanja projektom.

Podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondovi započinje 22. studenoga 2021. u 10,00 sati do 27. prosinca 2021. u 16,00 sati. 

Više informacija možete pronaći na POVEZNICI.
Izvor: eFondovi