Obavještavamo vas da u okviru procesa programiranja korištenja Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Ured za udruge provodi procjenu potreba organizacija civilnoga društva za jačanje kapaciteta i korištenje sredstava ESI fondova za aktivnosti koje provode organizacije civilnoga društva.
Cilj provođenja procjene potreba je istražiti stavove predstavnika organizacija civilnoga društva o prioritetima financiranja aktivnosti u okviru četiri glavna prioriteta Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (tržište rada, obrazovanje i cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje i zdravstvo) te utvrditi kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu projekata financiranih sredstvima ESI fondova.

Europski socijalni fond plus (ESF+) treba doprinositi politikama kojima je cilj puna zaposlenost, poboljšanje kvalitete i produktivnosti rada, veća mobilnost radnika i lakša promjena zanimanja, poboljšanje obrazovnog sustava te promicanje socijalne uključenosti i rada.
Procjena potreba provodi se putem upitnika usmjerenog predstavnicima organizacija civilnoga društva.

Rezultate provedene procjene potreba, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dostavit će nadležnim tijelima državne uprave, nositeljima sadržaja, odnosno koordinatorima procesa programiranja novog financijskog razdoblja, kao i Europskoj komisiji.
Rok za ispunjavanje upitnika je najkasnije do utorka, 2. studenog 2021., do 12 sati.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ured za udruge