Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“  raspisala je Natječaj “Dodjela financijske potpore članovima LAG-a” za 2021. godinu.

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, domaće radinosti, ustanove i župe koje su u trenutku objave Natječaja aktivni članovi LAG-a i podmirili su sve dospjele obveze s osnove članarine u LAG-u.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja: 150.000,00 kn

Rok prijave: 01.12.2021. godine

Vremenski rok iskoristivosti potpore : do 31. siječnja 2022. godine

Financijski doprinos prijavitelja: minimalno 20% ukupnog prijavljenog troška

Prihvatljivi su troškovi nastali tijekom cijele 2021. godine.

Više informacija o natječaju dostupno na slijedećoj POVEZNICI.

Izvor: LAG Zrinska gora Turopolje