Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:
– Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
– Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
– Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji
– Aktivnosti Jean Monnet

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Za ovaj poziv na podnošenje prijedloga predviđeno je ukupno 3 179 milijuna EUR:
obrazovanje i osposobljavanje: 2 813,11 milijuna EUR
mladi: 288,13 milijuna EUR
sport: 51,89 milijuna EUR
aktivnosti Jean Monnet: 25,8 milijuna EUR

Rokovi:

– Ključna aktivnost 1 (KA1) – 23.2.2022.
– Ključna aktivnost 2 (KA2) – 23.3.2022.
– Ključna aktivnost 3 (KA3) – 22.3.2022.
– Aktivnosti Jean Monnet – 1.3.2022.

Više informacija o natječaju dostupno na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU