Obavještavamo vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma (EnU-8/21).
Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetski učinkovitih guma.
Energetski učinkovitim gumama u smislu ovog Poziva smatraju se nove gume klase1C2 i C3 te razreda učinkovitosti potrošnje goriva2 A ili B, koje se montiraju na vozila kategorija M3, N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 tona), N3, O3 i O4, licencirana za obavljanje prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – obrtnici i trgovačka društva koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
– nemaju poslovne račune u blokadi,
– ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (Prilog 1. Poziva),
– imaju važeću licenciju za obavljanje prijevoza putnika/tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu
Sredstva Fonda dodijeljivati će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 8.000.000,00 kuna.
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava subvencije u iznosu do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400,00 kuna po gumi i najviše 250.000,00 kuna po korisniku.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost