I. IZMJENU

                                                                                JAVNOG  POZIVA

                                za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje

       

                                                                               I. Osnovne odredbe

                                                                                           Članak 1.

 

   Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Petrinje za provedbu mjera iz Programa.

 S ciljem poticanja razvoja poduzetništva, a time i ukupnog gospodarskog razvoja na svom području, Grad Petrinja dodjeljivat će bespovratna financijska sredstva za realizaciju slijedećih aktivnosti:

  1. Potpore za otvaranje obrta iii osnivanje trgovačkih društava kroz samozapošljavanje
  2. Potpore za zapošljavanje radnika
  3. Potpore za stručno usavršavanje
  4. Potpore za polaganje stručnih i strukovnih ispita
  5. Potpore za promociju održivog i kvalitetnog zapošljavanja
  6. Potpore za konzultantske usluge usmjerene razvoju poslovanja

 

Javni poziv za aktivnosti propisane Programom dodjele bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na               području Grada Petrinje (“Službeni vjesnik, broj 68/17, 61/18 i 77/19) je otvoren za potpore 1., 3., 4., 5. i 6. od dana objave do 30. lipnja 2023. godine iii do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Petrinje. Za potpore za zapošljavanje radnika javni poziv je otvoren do 30. lipnja 2022. godine, te iznimno do 30. lipnja 2023. godine za slučajeve retroaktivnog potraživanja istih a koji se odnosi na period od lipnja 2022. godine do lipnja 2023. godine, iii do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Petrinje. Prihvatljivim troškovima smatraju se svi troškovi koji odgovaraju uvjetima ovog Poziva, a koji su nastali najranije 1. siječnja 2019. godine. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

 

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) hr. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Sluzbeni list EU, L 35211, od 24. prosinca 2013.).”

 

Izvor:https://petrinja.hr/