Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je mjeru “Potpora za samozapošljavanje za 2022. godinu”, a koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Ciljane skupine su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Trajanje mjere je 24 mjeseca, a visina subvencije iznosi do 120.000,00 kuna. Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007), a sukladno propisanim prihvatljivim djelatnostima u mjeri.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Više informacija dostupno na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje