Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je novu mjeru “Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno”, koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao u zelenim/digitalnim djelatnostima.

Trajanje mjere je 24 mjeseca, a visina subvencije iznosi do 150.000,00 kuna. Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Više informacija dostupno na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje