Jedna od aktivnosti u sklopu projekta Centar za razvoj poduzetništva PETRA! koji je sufinanciran iz ESF fonda je i podizanje javne svijesti o mobilnosti radne snage unutar europskog gospodarskog pojasa provedbom javne kampanje pod nazivom „Europski dan poslova u Petrinji“.

Kampanja se provodi u online obliku zbog pandemija korona virusa.

Svrha ove kampanje je tražiteljima posla zainteresiranima za europsku radnu mobilnost pružiti informacije o europskim inicijativama usmjerenima povećanju zapošljivosti i zaposlenosti, kao i mogućnostima za sigurnu i legalnu radnu mobilnost na europskom tržištu rada.

Jedno od osnovnih načela Europske unije je slobodno kretanje radnika, te se smatra jednim od najvažnijih prava građana Europske unije. EU uklanja prepreke pravičnoj mobilnosti radne snage u Europi i time radi na povećanju te mobilnosti. EU podržava mobilnost pomažući tražiteljima zaposlenja i poslodavcima u Europi da dođu jedni do drugih, bez obzira na to gdje se nalaze. Također nastoji osigurati da se mobilni radnici u EU-u ne iskorištavaju i pomoći u koordiniranju borbe protiv neprijavljenog rada. Upravo zbog toga osnovana je mreža EURES.

EURES je mreža za suradnju čija je svrha olakšati slobodno kretanje radnika na području slobodnog europskog tržišta rada koje čine države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarska. Uspostavljena je 1993., a pokrenuta 1994. godine kao instrument poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada. Mrežu čine nacionalni koordinacijski uredi za EURES (NKU), članovi EURES-a (javne službe za zapošljavanje i druge organizacije) i partneri EURES-a, a koordinira je Europski koordinacijski ured za EURES.

Ciljevi EURES-a su promovirati razvoj jedinstvenog europskog tržišta rada otvorenog svim radnicima zemalja članica EU-a, međudržavnu, međuregionalnu i međugraničnu razmjenu slobodnih radnih mjesta i prijava za zapošljavanjem, kao i transparentnost i razmjenu informacija o pojedinim nacionalnim/regionalnim tržištima rada, uvjetima života, obrazovanju, te metodologiji i indikatorima na statističkom stupnju.

EURES osoblje u dnevnom je kontaktu s poslodavcima i tražiteljima posla širom Europe,  pružajući tri osnovne usluge EURES-a: informacije, usmjeravanje i posredovanje između poslodavaca i tražitelja posla na europskom tržištu rada. Osoblje EURES-a poznaje praktične, pravne i administrativne pretpostavke mobilnosti na europskoj razini, a radi unutar javnog zavoda za zapošljavanje ili drugih organizacija u EURES mreži. Više na EURES.

Od 10. siječnja 2022. godine EURES mijenja način registracije i prijave na svoj račun. EURES vodič za prijavu.

Pristupanjem  Republike Hrvatske  Europskoj uniji Hrvatski  zavod za  zapošljavanje postao je  dio EURES mreže. EURES savjetnici u Područnim uredima Osijek, Rijeka, Split i Zagreb  pružaju informacije,  savjetodavne  usluge  i  usluge  posredovanja  pri zapošljavanju.  Informacije o aktivnostima EURES-a Hrvatska dostupne  su  na  https://eures.hzz.hr/ Na navedenom web mjestu mogu se pronaći informacije o mogućnostima zapošljavanja na prostoru Europskog gospodarskog pojasa, informacije o tržištima rada drugih članica EGP-a i mogućnosti prijavljivanja na konkretna radna mjesta.

Programima radne mobilnosti nastoji se zainteresiranim kandidatima olakšati pronalazak zaposlenja, praktične izobrazbe ili strukovnog naukovanja,  živjeti i raditi u nekoj drugoj državi, uzbudljiva je opcija za Europljane svih dobi. Doista sve više ljudi prepoznaje dobrobiti usvajanja profesionalnog iskustva u nekoj drugoj europskoj državi. Više na European job days.

Život i rad u inozemstvu donosi nekoliko benefita:

 • širi horizonte i daje priliku za neovisan život; pomaže u izgradnji samopouzdanja i širi mrežu osobnih kontakata
 • daje priliku za razvijanje novih profesionalnih i osobnih vještina; učenje novog jezika; obogaćuje profesionalno iskustvo; jačanje komunikacijskih vještina
 • veće razumijevanje drugih zemalja i kultura
 • vrijedno iskustvo upoznavanja novih ljudi i novih izazova

Ako razmišljate o preseljenju u inozemstvo, trebate o tome dobro razmisliti i u obzir uzeti nekoliko čimbenika:

 • Možete li dobiti posao?
 • Govorite li jezik?
 • Hoće li vaše stručne i obrazovane kvalifikacije biti priznate?
 • Seli li se obitelj s vama?

Odlučili ste krenuti i sada trebate više informacija. Za pomoć i savjete tijekom postupka možete iskoristiti neke od sljedećih izvora:

 • EURES-ov portal poslovne mobilnosti (EURES-ove usluge opširne su i dostupne svim europskim tražiteljima posla – prije, tijekom i nakon potrage za poslom)
 • mreža EURES-ovih savjetnika
 • privatne agencije za zapošljavanje
 • online tražilice poslova
 • društveni mediji

Zaključno, bitno je napomenuti da pandemija korona virusa (COVID-19) snažno utječe na protok radne snage unutar EU. Kretanje radnika između država članica, njihovo putovanje i njihova zaposlenost mogu se poremetiti uslijed izvanrednih okolnosti poput ove, te širenje korona virusa može utjecati na zaposlenost u EU i smanjiti prekograničnu mobilnost. Pravo na slobodno kretanje unutar Unije može se privremeno ograničiti kao rezultat mjera poduzetih za kontrolu pandemije. Savjetujemo  svim  tražiteljima posla, radnicima i poslodavcima da to uzmu u obzir pri planiranju rada u drugoj zemlji, prilikom ulaska, boravka i putovanja u inozemstvo. U svakom slučaju, budite svjesni trenutne situacije i u skladu s tim planirajte svoj rad!