Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.)

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • Visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) osnovano od strane RH, upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a, koje se pretežito financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske
  • Javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a, odnosno institut koji se pretežito financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, osnovano od strane RH
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“ br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 365.600.000,00 HRK, od čega je:
– iznos sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU)  182.800.000,00 HRK
– iznos sredstava iz drugih izvora 182.800.000,00 HRK
Poziv je podijeljen u dvije grupe te su tako i podijeljena financijska sredstva:
Grupa 1. – iznos sredstava iz FSEU iznosi 30.000.000 HRK
Grupa 2. – iznos sredstava iz FSEU iznosi 152.800.000 HRK, a iz drugih izvora 182.800.000,00 HRK

Grupa 1. se odnosi na prihvatljive aktivnosti i troškovi operacije iz grupe 1. Hitne mjere sanacije
Grupa 2. se odnosi na prihvatljive aktivnosti i troškovi operacije iz grupa:

  • Priprema projektne i tehničke dokumentacije
  • Izvedba radova
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost

Poziv se provodi kao otvoreni privremeni postupak dodjele s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 6. ožujka 2022. godine do 16:00 sati.

Više informacija o pozivu dostupno na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi