Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama (referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.03), a koji se financira iz sredstava Fonda za solidarnost Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba obnove i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području obuhvata poziva pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Aktivnosti Grupe 1 uključuju aktivnosti iz Grupe 2. i/ili Grupe 3. koje su provedene kao hitne mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim troškovima.

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2 uključuju pripremu projekta uklanjanja te projektne i tehničke dokumentacije za dovođenje građevine u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu građevine oštećene u potresu.

Grupa 3.: Izvedba radova

Aktivnosti obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje, izvođenje svih potrebnih radova na oštećenoj infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove te provedbu stručnog nadzora radova, kao i sve ostale prihvatljive troškove vezane uz realizaciju operacije.

Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 281.209.791,34  HRK.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem ograničenog postupka, do iskorištenja   alokacije Poziva odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

Više informacija o pozivu dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi