Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ciljevi Poziva je dodjela bespovratne potpore operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 369.800.000,00 HRK .

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Poziv se provodi kao otvoreni postupak, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do isteka osiguranih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • tijela državne vlasti, tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne)
  • vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica
  • udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
1. Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu.
2. Provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabilizacije

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici. 

Izvor: Ministarstvo kulture i medija