Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini.

Cilj ovog Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • udruge iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

Prihvatljivi troškovi su:

 • Prihvatljivi izravni troškovi programa:
  troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.;
  troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni
  u Obrascu prijave programa;
  troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan
  za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;
  troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice
  (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….);
  troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te
  sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti;
 • Prihvatljivi neizravni troškovi programa:
  troškovi za diplome, pehare, medalje, prehrane za korisnike programa;
  troškovi promidžbe programa;
  grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:
1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem – najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna,
2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske – najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna,
3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja – najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna,

Ukupna sredstva za provedbu Natječaja su 14.816.697,00 kuna.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa.

Rok za prijavu na Poziv bit će u razdoblju od 5. siječnja do 5. veljače 2022. godine. 

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta