Objavljen je Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje 2022.godine

Za dodjelu sredstava za financiranje projekata iz Proračuna Grada Petrinje prioritetna područja ovoga natječaja su sljedeća:
– Programsko područje 1 – Udruge iz Domovinskog i Drugog svjetskog rata
– Programsko područje 2 – Udruge iz područja socijalne skrbi
– Programsko područje 3 – Udruge pri zdravstvenoj skrbi
– Programsko područje 4 – Udruge u kulturi
– Programsko područje 5 – Programi udruga za djecu i mlade
– Programsko područje 6 – Program gradskih manifestacija

Pod prihvatljivim izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa ili projekta kao što su:

 • putni troškovi ( npr. dnevnice za službena putovanja),
 • materijal za provedbu programa ili projekta,
 • troškovi nabavke opreme nužne za provedbu programa ili projekta koja mora biti specificirana po vrsti i iznosu,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti, okruglih stolova (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge),
  • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, cijene),
  • usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl. pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge),
  • troškovi komunikacije ( telefona, interneta i sl.) koji moraju biti specificirani,
  • troškovi nabavke opreme nužne za provedbu programa ili projekta koja mora biti specificirana po vrsti i iznosu,
  • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

Projekti se prijavljuju s rokom provedbe do 31.12.2022. godine.

Rok za dostavu prijava na javni natječaj je 7. veljače 2022. godine.

Više informacija o natječajnoj dokumentaciji dostupno na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Grad Petrinja