Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini. Predmet ovog Poziva je prikupljanje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini

Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 19. siječnja do 18. veljače 2022. godine.

Cilj ovoga Poziva je promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja kroz razvoj i promicanje audiovizualne kulture.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • pravne osobe koje su registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela,
 • obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela,
 • nezavisni producenti/ice zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli
  autorska prava ili potpisali rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja
  audiovizualnog djela (neovisno o njihovom prethodnom filmskom radu i iskustvu).

Prihvatljiv troškovi su:

 • Izravni prihvatljivi troškovi su neophodni, jedinstveni i stvarni izdaci koje su nastali tijekom
  provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva.
 • Neizravni prihvatljivi troškovi odnose se na poslovne izdatke podnositelja zahtjeva, odnosno
  administrativne troškove podnositelja zahtjeva nastale na provedbi projekta, a Ministarstvo
  hrvatskih branitelja može priznati iznos do 10% takvih troškova od ukupnog iznosa projekta.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo kakve druge naknade,
 • novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi,
 • troškovi konverzije, naknade i gubici po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni
  račun u eurima za određenu komponentu kao i drugi čisto financijski izdaci,
 • troškovi kupnje opreme, prostora ili slično,
 • režijski troškovi koji glase na ime fizičke osobe,
 • ostali troškovi koji sukladno procjeni Povjerenstva nisu prihvatljivi.

Jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 150.000,00 kn za jednu fazu produkcije ili postprodukcije audiovizualnog djela o Domovinskom ratu.

Jedan podnositelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj POVEZNICI

Izvor:https://branitelji.gov.hr/