Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2022. godini.

Program je koncepiran na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih
  invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere
  stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa
  stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (dalje:
  podnositelji).

Prihvatljivi troškovi su:

 • stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg
  obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim
  strukovnim programima obrazovanja),
 • prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi
  stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom
  srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
 • osposobljavanje,
 • usavršavanje te
 • stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja  do iznosa od 12.000,00 kn po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje, a iznimno, ukoliko su ispunjeni svi javnim pozivom propisani uvjeti, može se izvršiti povrat sredstava polazniku koji je samostalno podmirio troškove obrazovanja.

Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti ili jedan
obrazovni program.

Rok za prijavu na Poziv bit će u razdoblju od 19. siječnja do 17. veljače 2022. godine. 

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj POVEZNICI

Izvor:https://branitelji.gov.hr/