Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv “divlja odlagališta”).

Cilj ovog Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • jedinice lokalne samouprave koje:
  – imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  – podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
  – dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
  – nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
  – nemaju poslovne račune u blokadi,
  – nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  – prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Prihvatljivi troškovi su:

 • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,
 • Geodetska snimka lokacija/e, ako se izrađuje,
 • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama,
 • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.500.000,00 kn, od čega je:
15.000.000,00 kn predviđeno za projekte koji se provode sukladno Zaključku,
15.500.000,00 kn predviđeno za projekte koji se provode sukladno točkama 1., 2. i 3.

Prijavitelji odnosno isključivo jedinice lokalne samouprave navedene u Zaključku mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 3.000.000,00 kn po jednoj prijavi.

Za sve ostale jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske dodjeljivat će se sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu sukladno postotnim udjelima navedenim u točkama 1., 2. i 3. , odnosno najviše do 800.000,00 kn.

Rok za dostavu prijava na Poziv je do 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na slijedećoj POVEZNICI.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost