Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 14. travnja 2022. g. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Svrha Poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko – distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji su:

A) Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LCD projekt kao lokalna infrastruktura su:

  • jedinica/e područne (regionalne) samouprave ili
  • trgovačko društvo osnovano od strane i u 100 %-tnom vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

B) Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LCD projekt proizvođačke organizacije i partneri su:

  • u slučaju proizvođačke organizacije kao samostalnog investitora koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga;
  • u slučajevima:
    • proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili jedinice lokalne samouprave kao investitori u zajedničkom projektu,
    • proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/ci, kao investitori u zajedničkom projektu  ili
    • proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili JLS i drugi poduzetni/ci kao investitori u zajedničkom projektu

Ukupna financijska sredstva poziva iznose 610.000.000,00 kn.

Za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektu iznosi do 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR.

Za LDC projekte proizvođačkih organizacija i partnera najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektu iznosi do 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 15.000.000,00 EUR.

Dostava projektnih prijedloga dozvoljena je od 30. travnja 2022. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga odnosno do 31. ožujka 2023. godine.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na slijedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede