Sisačko – moslavačka županija objavila je 15. travnja 2022. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

Sisačko-moslavačka županija poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koji svojim radom pridonose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima SMŽ.

Korisnici, sukladno Javnom natječaju za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna SMŽ za 2022. godinu, mogu prijaviti programe/projekte za:

 • Zaštita i promicanje ljudskih prava, unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
 • Osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj
 • Razvoj i promicanje kulture, vjerske baštine i kulturnog amaterizma
 • Tehnička kultura
 • Povećanje životnih standarda umirovljenika
 • Razvoj i promicanje sporta
 • Multimedijske aktivnosti
 • Dobrovoljno vatrogastvo
 • Gospodarske, turističke i poljoprivredne aktivnosti
 • Prevencija bolesti i zdravstvena zaštita
 • Knjižnična i nakladnička djelatnost
 • Ostala područja od značaja u razvoju civilnog društva

Ukupna vrijednost Javnog natječaja iznosi 540.000,00 kn.

Najmanji iznos koji se može prijaviti je 1.000,00 kn, a najveći 50.000,00 kn.

Korisnici se mogu prijaviti i ugovoriti najviše dva programa/projekta.

Rok za prijavu na poziv je od 15. travnja 2022. godine do iskorištenja planiranih sredstava za donacije i pokroviteljstva u proračunu Sisačko – moslavačke županije, a najkasnije do 31. prosinca 2022. godine. 

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na slijedećoj POVEZNICI.

Izvor: Sisačko -moslavačka županija