Facebook

Najčitanije!

Blog Post

U e – savjetovanju objavljen je Nacrt Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije
Novosti

U e – savjetovanju objavljen je Nacrt Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije

Ministarstvo poljoprivrede je danas, 20. travnja 2022. godine uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću Nacrt Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko – moslavačke županije.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 400,00 kn/ha za ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika potpore.

Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači s poljoprivrednim površinama na području Sisačko – moslavačke županije, upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, s prihvatljivim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Potpora iz Programa i ovoga Pravilnika dodjeljuje se za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih prihvatljivih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Poljoprivredni proizvođači iz stavka 1. ovoga članka kojima je ugar prihvatljiva površina, na toj površini u 2022. godini moraju proizvoditi poljoprivrednu kulturu.

E-savjetovanje s javnošću traje do 25. travnja 2022. godine.

Nacrt natječaja dostupan je na POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Related posts