Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Prihvatljivi korisnici:

  • JLP(R)S
  • tijela državne uprave

Prihvatljivi iznos:

1.200.000,00 kn maksimalno po jednom rashladnom sustavu

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su slijedeći:

1 . Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni

rashladnih sustava

  1. Nabava i ugradnja rashladnog sustava što uključuje demontažu postojećeg sustava

te zbrinjavanje istog

  1. Stručni nadzor
  2. Zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

Sažetak natječaja:

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Rok za predaju dokumentacije:

22.04.2022. do 31.12.2022.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost