Cilj objavljenog  Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe-obrtnici

Prihvatljivi iznos:

1.000.000,00 kn maksimalno  ali ne više od postotnog udjela koji je propisan (do 80%, 60% ili 40 %)

Prihvatljivi troškovi:

Nabava komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedba projekata edukacije stanovništva.

Rok za predaju dokumentacije:

22.04.2022. do 31.12.2022.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj POVEZNICI .

Izvor: Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost